Velikonoční výtvarná dílna pro děti

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší zve všechny děti na "Velikonoční výtvarnou dílnu", která se koná
ve středu 17. 4. 2019 od 12 do 16 hodin.

Budeme vyrábět papírový stojánek na kraslice, kuřátka z bambulek a velikonoční přáníčko.

Průzkum spokojenosti uživatelů zahájen

Naše knihovna zahájila průzkum spokojenosti uživatelů, který bude probíhat od začátku března až do konce dubna dvěma způsoby. Buď formou dotazníku, který bude k dispozici v tištěné podobě v knihovně nebo elektronicky na webu. Průzkum je v souladu se Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS), které jsou definovány v Knihovním zákoně z roku 2001.
Prosíme naše uživatele, aby se tohoto průzkumu zúčastnili a poskytli nám tak zpětnou vazbu.
Věříme, že Vaše názory nám pomohou zkvalitnit služby knihovny. Výsledky zveřejníme ve Rtyňském zpravodaji a na webu knihovny.

Dotazník spokojenosti k vyplnění.

„Pohádky pod peřinou“ v rámci projektu „S knížkou do života“

Zveme všechny rodiče se svými dětmi (batolaty) na společné setkání v pondělí 18. 3. 2019 od 9 hodin v naší knihovně. Pomocí hravých říkadel, jednoduchých písniček a pohybů se podíváme do světa pohádek.

Březen - měsíc čtenářů

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje v roce 2019 další ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti Březen měsíc čtenářů 2019 – 10. ročník
Naše knihovna se připojuje, jako již každoročně, k celostátně vyhlášenému Březnu – měsíci čtenářů, kdy v centru zájmu stojí hlavně čtenář a čtení. Knihovna si bude své čtenáře, ale i všechny ostatní návštěvníky celý měsíc hýčkat.
Připravili jsme tyto aktivity:
Čtenář roku 2019
V roce 2011 jsme v knihovnách založili novou tradici – oceňování nejlepších čtenářů. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku bývá počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak byl vykázán ve výpůjčním systému. Celostátní Čtenář roku je každoročně vyhlášen při předávání cen Magnesia Litera. Podle loňského průzkumu čtenářství se opět prokázalo, že ženy čtou daleko více než muži a my chceme muže ve čtenářství podpořit! V průběhu března 2019 bude i v naší knihovně vybrán čtenář muž se zajímavým “čtenářským příběhem”. Celostátní vítěz bude slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2019.
„Pohádky pod peřinou“ v rámci projektu „S knížkou do života“
Zveme všechny rodiče se svými dětmi (batolaty) na společné setkání v pondělí 18. 3. 2019 od 9 hodin v naší knihovně. Pomocí hravých říkadel, jednoduchých písniček a pohybů se podíváme do světa pohádek.
Noc s Andersenem 2019
Vyvrcholením letošního BŘEZNA bude již devatenáctá Noc s Andersenem, která letos připadla na 29. března. Nocovat tentokrát budeme s hrdiny pohádek H. Ch. Andersena. Akce je určená dětem ze třetích a čtvrtých tříd ZŠ. Počet míst je omezen. Přihlášku na Noc si můžete vyzvednout v naší knihovně.
Průzkum spokojenosti uživatelů
Naše knihovna připravila průzkum spokojenosti uživatelů, který zahájíme začátkem „Března – měsíce čtenářů“ a bude probíhat až do konce dubna formou dotazníku, který bude k dispozici v tištěné podobě v knihovně nebo elektronicky na webu. Průzkum bude probíhat v souladu se Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS), které jsou definovány v Knihovním zákoně z roku 2001. Prosíme naše uživatele, aby se tohoto průzkumu zúčastnili a poskytli nám tak zpětnou vazbu. Věříme, že Vaše názory nám pomohou zkvalitnit služby knihovny. Výsledky zveřejníme ve Rtyňském zpravodaji a na webu knihovny.

Mezinárodní den darování knih

Naše knihovna se připojuje k akci "Mezinárodní den darování knih", která bude probíhat 14. 2. 2019. Tento týden si můžete v naší knihovně každý den vybrat zdarma jednu knihu z vyřazeného fondu. Nabídka je opravdu veliká, tak neváhejte a přijďte si pro tu svou knihu.

Průzkum spokojenosti uživatelů

Naše knihovna připravuje průzkum spokojenosti uživatelů, který zahájíme začátkem „Března – měsíce čtenářů“ a bude probíhat až do konce dubna formou dotazníku, který bude k dispozici v tištěné podobě v knihovně nebo elektronicky na webu. Průzkum bude probíhat v souladu se Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS), které jsou definovány v Knihovním zákoně z roku 2001. Prosíme naše uživatele, aby se tohoto průzkumu zúčastnili a poskytli nám tak zpětnou vazbu. Věříme, že Vaše názory nám pomohou zkvalitnit služby knihovny. Výsledky zveřejníme ve Rtyňském zpravodaji a na webu knihovny.
Ptejte se knihovny
ČTESYRÁD
Rosteme s knihou
Biblio Help
Celé Česko čte dětem