Vyhlášení veřejné výzvy na pracovní pozici knihovník/knihovnice v půjčovně

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší,příspěvková organizace Města Rtyně v Podkrkonoší vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní pozici knihovník/knihovnice v půjčovně

Místo výkonu práce: Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší
Druh pracovního poměru: plný úvazek (40 hodin týdně) na dobu určitou s možností prodloužení
Začátek pracovního poměru: 1. 12. 2018 nebo dohodou

Náplň práce: komplexní zajištění chodu půjčovny, práce s uživateli (knihovnické a informační služby), podíl na akvizici fondu, zajišťování meziknihovní výpůjční služby, aktualizace informací na facebooku a ostatních sociálních sítích, příprava a realizace výtvarných dílen pro děti, spolupráce na přípravě a realizaci programů pro děti i dospělé
Platové zařazení: 8. platová třída dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v akt. znění
Podmínky, které musí zájemce splnit: • středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou (knihovnické či pedagogické vzdělání výhodnou) • orientace v české i světové literatuře, přehled o knižní produkci • český jazyk na výborné úrovni • pokročilá počítačová gramotnost (Office, web, facebook) • dobré prezentační a komunikační schopnosti, odolnost vůči stresu • ochota a vstřícnost učit se novým věcem • zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost, samostatnost, kreativita, časová flexibilita • zájem o práci s lidmi a dětmi, příjemné vystupování • pedagogické schopnosti, lektorské dovednosti • aktivní čtenářství • dobrý zdravotní stav
Ostatní požadavky: • znalost anglického nebo německého jazyka vítána • znalost prostředí knihovnického software výhodou

Lhůta pro podání přihlášky: do 14. 9. 2018
Adresa pro podání přihlášky: Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší, nám. Horníků 440, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší nebo zašlete na adresu info@mkrtyne.cz s označením „veřejná výzva“
Náležitosti přihlášky: • jméno, příjmení, titul • datum a místo narození • státní příslušnost • místo trvalého pobytu • adresa pro doručování • číslo občanského průkazu • číslo telefonu, e-mail • datum a podpis uchazeče
Benefity: • 5 týdnů dovolené, stravenky, indispoziční volno • zajímavá práci s možností seberealizace a dalšího sebevzdělávání • stabilita státní organizace
Doklady připojené k přihlášce:
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech • motivační dopis • čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti • kopie dokladu o dosažení požadovaného vzdělání
Způsob podání přihlášky: • uchazeč doručí přihlášku včetně všech příloh v písemné podobě nebo elektronicky do Městské knihovny Rtyně v Podkrkonoší. Vzorová přihláška je ke stažení na www.mkrtyne.cz
Zasláním přihlášky účastník veřejné výzvy poskytuje souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely této veřejné výzvy, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu kdykoliv v jejím průběhu bez udání důvodů či nevybrat žádného z přihlášených.


Přihláška do veřejné výzvy (ke stažení)

Kompletní text veřejné výzvy (ke stažení)

Ve Rtyni v Podkrkonoší 21. 8. 2018 Jana Sehnalová, vedoucí knihovny

Ochrana osobních údajů - GDPR

Odpovědi na otázky: jak nakládá knihovna s osobními údaji, k čemu je využívá a jak je chrání, přináší tento článek. Úplnou informaci o ochraně osobních údajů využívaných Městskou knihovnou Rtyně v Podkrkonoší nabízí zájemcům Výpůjční řád. Nakládání s osobními údaji respektuje požadavky vyplývající z Nařízení o ochraně osobních údajů s účinností od 25. 5. 2018.
Více informací naleznete na stránce Ochrana osobních údajů.

Přerušení dodávky elektřiny do knihovny - 19. 7. 2018

Oznamujeme uživatelům knihovny, že ve čtvrtek 19. 7. 2018 bude po celý den přerušena dodávka elektřiny a knihovna bude z těchto důvodů uzavřená. Využijte na vracení knih biblioschránku, která je od prosince nainstalovaná před knihovnou.

Nové číslo vlastivědného sborníku Rodným krajem

Právě vyšlo nové číslo vlastivědného sborníku Rodným krajem, který si můžete zakoupit nebo půjčit v naší knihovně.

Rtyňská lípa SVOBODY soutěží o titul STROM ROKU

Informace o soutěži "Strom roku":
Hlasovat pro naši Lípu svobody můžete do 25. září 2018.
Hlasování probíhá formou DMS, nebo pomocí podpisových archů, které najdete na městském úřadě, v městském muzeu a v knihovně.
V letošní anketě Strom roku 2018 soutěží, vzhledem ke stoletému výročí Československa, Stromy svobody. Naše Lípa svobody, slavnostně vysazená na jaře roku 1919, byla jako jediná z Královéhradeckého kraje vybrána odbornou porotou Nadace Partnerství mezi 12 finalistů z celé České republiky. Dne 28. května 2018 proběhlo v Lipce propagační focení za přítomnosti zástupců rtyňských spolků, vedení města a zúčastnila se ho i nejstarší občanka našeho města paní Růžena Kubová. Ta se s přítomnými podělila o svoje vzpomínky, které se vážou k naší 99 let staré lípě, přičemž vyjádřila přání, aby naše krásná lípa nepřišla v zapomnění. Její přání Lípě svobody i přání dalších zúčastněných jsou zaznamenána na kartičkách, které si můžete přečíst vyvěšené na trikolóře aktuálně zdobící kmen stromu, případně můžete přidat přání vlastní. Děkujeme všem, kteří se na focení podíleli a věnovali tomu svůj volný čas.
Starosta Zdeněk Špringr pro naši lípu vylosoval soutěžní číslo 12. Rtyňskou lípu tak můžete v soutěži podpořit zasláním DMS ve tvaru: DMS STROM12 30 na číslo 87 777. Cena DMS je 30,- Kč. Dárcovských zpráv lze odeslat neomezený počet. Svůj hlas může lípě dát také podpisem na hlasovací arch, zde se však můžete podepsat jen jednou. Hlasovací archy jsou k dispozici na městském úřadě, v městské knihovně a muzeu. Výtěžek ze zpoplatněného hlasování se vrátí stromu, který hlasy obdržel. Takto získané prostředky bude možno použít na výsadbu nových stromů nebo na odborné ošetření stávající zeleně.
Stav hlasování můžete sledovat na www.stromroku.cz v sekci hlasování a určitě se nebojte zapojit!
Součástí ankety Strom roku 2018 je i putovní výstava, která na 14 bannerech představí letošní finalisty. Ve Rtyni v Podkrkonoší si tuto výstavu budeme moci prohlédnout od 5. do 10. září 2018.

Nové hry od firmy Albi k vypůjčení v naší knihovně

Nabízíme dětem i rodičům hry od firmy Albi, které půjčujeme i domů. Od května jsme rozšířili jejich nabídku. Pokud nebudete vědět, co s dětmi o prázdninách, přijďte si nějaké hry vybrat. Pomohou Vám zpestřit chvíle s vašimi dětmi. Znáte přísloví: "Kdo si hraje, nezlobí"...
Ptejte se knihovny
ČTESYRÁD
Rosteme s knihou
Biblio Help
Celé Česko čte dětem