Anketa SUK 2016

V naší knihovně se mohou děti zapojit do 24. ročníku ankety o nejoblíbenější dětskou knihu vydanou v roce 2016. Stačí vyplnit anketní lístek a odevzdat ho knihovnici, která všechny lístky zašle do Národní pedagogické knihovny v Praze. Tam za odměnu budou z lístků losovat výherce pěkných knížek. Kdo odpoví na doplňující otázku, může získat až 5 dětských knih zcela zdarma. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety proběhne 12. 4. 2017 v Památníku národního písemnictví v Praze za účasti předních českých spisovatelů a ilustrátorů. Na webu Sukovy knihovny Praha můžete elektronicky hlasovat na adrese: http://www.npmk.cz/knihovna/anketa-suk-slektronicke-hlasovani. Tak neváhejte a vyplňujte anketní lístky!

Úprava regálů v půjčovně pro dospělé čtenáře

Během měsíce prosince jsme provedli malou úpravu regálů v půjčovně pro dospělé čtenáře. Regály v prostoru půjčovny jsme dali předělat na kolečka, aby se s nimi lépe manipulovalo. Máme málo místa pro fond a zároveň pro aktivity se čtenáři, zejména s dětmi. Regály v případě potřeby odsuneme a vytvoříme volnější prostor. Upravili jsme také prostor pro práci na PC. Doufáme, že uživatelé budou spokojeni. Změnou postavení regálů došlo i ke změně řazení literatury. Nebojte se toho! Rádi Vám poradíme, když nebudete moci něco najít. Tak se přijďte podívat a ohodnoťte naši snahu. Těšíme se na Vás.

Několik čísel statistiky za rok 2016

Knihovna vlastní 22 701 svazků knih. Za rok 2016 jsme nakoupili 1 000 nových titulů a vyřadili 1 022 svazků opotřebovaných knih. Odebíráme 40 exemplářů docházejících periodik pro různé skupiny uživatelů. Za sledované období jsme měli 458 registrovaných uživatelů, z toho 135 uživatelů do 15 let. Celkem navštívilo knihovnu 29 978 návštěvníků. Z toho 5 548 návštěvníků si přišlo půjčit dokumenty, 462 návštěvníků využívalo internet v knihovně, 1 043 návštěvníků bylo na kulturních akcích pořádaných knihovnou, 304 návštěvníků na vzdělávacích akcích, 22 621 návštěvníků využilo naše on-line služby. Možná Vás také bude zajímat, kolik knih a časopisů se půjčilo během celého roku? Dostaneme se na číslo 52 349 svazků – z toho 8 791 svazků tvoří naučná literatura a 24 858 svazků krásná literatura pro dospělé uživatele, 1 842 svazků naučná literatura a 6 212 svazků krásná literatura pro děti. Celkem se půjčilo 10 646 časopisů. Knihovna se také podílí na meziknihovní výpůjční službě. Z jiných knihoven se na nás obrátili se 122 požadavky. My jsme požádali o 49 knih z jiných knihoven. Knihovna připravila 61 kulturních a vzdělávacích akcí, převážně pro školní mládež. Hospodařili jsme s rozpočtem od zřizovatele ve výši 1 390 000 Kč a získali jsme grant z Ministerstva kultury ČR ve výši 15 000 Kč.

Upozornění: Od nového roku 2017 zvyšujeme roční registrační poplatky čtenářů

Od nového roku 2017 zvyšujeme roční registrační poplatky čtenářů:
Dospělí čtenáři (od 15ti let) 150,00 Kč
Studenti, senioři, držitelé ZTP 100,00 Kč
Děti do 15ti let 50,00 Kč

Časopis dTest najdete nově i v naší knihovně

Časopis dTest je český spotřebitelský měsíčník, který vychází od roku 1992. Zaměřuje se na testování výrobků a služeb, a zároveň také poskytuje poradenství a rady v oblasti práva spotřebitelů a práv prodejců. Informuje o nových zákonech, varuje před nekalými praktikami prodávajících a klamavou reklamou. Poskytuje rady při reklamacích apod. Dále se zaobírá také kvalitou potravinářských produktů, nabízených na tuzemském trhu. To vše objektivně, nezávisle, bez reklam. Půjčit si ho můžete v běžné provozní době naší knihovny.

Provozní doba knihovny o Vánocích

Ve dnech 27. 12. – 30. 12. 2016 bude knihovna uzavřená. Budeme se na Vás těšit v pondělí 2. 1. 2017 od 12 do 16 hodin, kdy zahájíme běžný provoz knihovny.
Ptejte se knihovny
ČTESYRÁD
Rosteme s knihou
Biblio Help
Celé Česko čte dětem