Soutěž omalovánek „Ohlédnutí za rozmarným létem“

Po celý týden od 3. do 7. 10. 2016 budeme rozdávat antistresové omalovánky pro dospělé. K Týdnu knihoven 2016 je nakreslila výtvarnice Renata Juráková.
Autora nekrásnější, nejinspirativněji vymalované omalovánky čeká v knihovně odměna.

Týden knihoven 2016

3. - 9. října 2016 - 20. ročník: letošní motto zní „BRAŇTE KNIHU!“

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 20. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. V centru našeho zájmu jsou především naši uživatelé, ovšem letos pro každou cílovou skupinu připravíme jiný program. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnou atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající.

Naše knihovna pro Vás připravila:
Pondělí 3. 10. 2016 od 14 hod. tradiční přátelské setkání se čtenáři – seniory s malým občerstvením. Připravili jsme pro Vás povídání s Václavem Jiráskem nad Rtyňskou vlastivědou, u které si letos připomínáme 80. výročí prvního vydání. Zveme mezi nás všechny čtenáře, kteří mají zájem o dané téma.

Středa 5. 10. 2016 od 12 do 16 hod. tvůrčí výtvarná dílna pro děti s paní Naděždou Hurdálkovou.

Během celého týdne „Putování za zvířátky“ pro žáky mateřské školy a první třídy ZŠ. Děti se na procházce budou seznamovat se zvířátky žijícími ve volné přírodě. Dozví se zajímavosti o jejich životě. Nebude chybět malá odměna.

• Po celý týden budou pro děti připraveny malé literární soutěže a kvízy s drobnými odměnami

Soutěž omalovánek „Ohlédnutí za rozmarným létem“. Po celý týden budeme rozdávat antistresové omalovánky pro dospělé. K Týdnu knihoven 2016 je nakreslila výtvarnice Renata Juráková. Autora nekrásnější, nejinspirativněji vymalované omalovánky čeká v knihovně odměna.

• Prodej vyřazených knih za 3,- Kč/ks

• Přihlašování nových čtenářů zdarma

Výroční zpráva knihovny za rok 2015 na webu

Na webu v záložce "O knihovně" najdete výroční zprávu knihovny za rok 2015.

Nabídka pro učitele českého jazyka a literatury

Seznamy dětské literatury - jak se lépe orientovat v dětské literatuře. Pokud chceme rozvíjet dětské čtenářství, měli bychom se alespoň orientačně vyznat v dětské literatuře, což není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Inspirovat se můžete na následující internetové adrese:
www.http://projekty.kmhk.cz/

Naši knihovnu najdete na Facebooku

Vážení uživatelé knihovny, od měsíce září nás najdete také na Facebooku pod názvem Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší. Sledujte novinky naší knihovny na stále rostoucím fenoménu moderní doby.

Nové číslo Rodným krajem v prodeji

Knihovna nabízí všem zájemcům nové číslo 52 Rodným krajem. Kromě jiného se dozvíte "Jak se kutalo na rtyňském Mangerově dole a v jeho okolí" od Václava Jiráska.
Ptejte se knihovny
ČTESYRÁD
Rosteme s knihou
Biblio Help
Celé Česko čte dětem