Ceník služeb

Roční registrační poplatek
Běžný registrační poplatek 150,- Kč
Studenti, učni, důchodci, držitelé ZTP 100,- Kč
Děti do 15 let 50,- Kč
Jednorázová návštěva 50,- Kč
Půjčování knih, novin a časopisů zdarma!
Poplatek z prodlení a sankční poplatky
1. upomínka 20,- Kč
2. upomínka 40,- Kč
3. upomínka 60,- Kč
4. upomínka 80,- Kč
5. upomínka (dopis) 100,- Kč
Další poplatky
Oznámení o rezervaci 12,- Kč
Manipulační poplatek při vystavení duplikátu čtenářského průkazu 20,- Kč
Manipulační poplatek za znehodnocení čárového kódu 10,- Kč
Manipulační poplatek jako náhrada znehodnoceného knihovnického zpracování při ztrátě dokumentu 50,- Kč
Manipulační poplatek při zjišťování neohlášené změny adresy 20,- Kč
Manipulační poplatek při likvidaci způsobené škody 10,- Kč
Poplatek za jednorázové výpůjčky:
záruka řádného vrácení dokumentu - cena půjčeného dokumentu
Kauce jako záruka řádného vrácení dokumentu (stanovuje se individuálně dle ceny půjčovaného dokumentu) - minimálně 500,- Kč
Vnitrostátní MVS
Výpůjčka knihy z knihoven v ČR - zdarma
Manipulační poplatek účtovaný dodávající knihovnou dle skutečnosti
Poplatek za ztrátu knihy půjčenou prostřednictvím MVS - manipulační poplatek 100,-Kč + náhrada celkové škody podle čl. 23 Knihovního řádu a podle požadavků půjčující knihovny
Poštovné u všech zásilek se účtuje ve skutečné výši
Kopírování z příručního fondu knihovny a tisk
1 strana A4 2,- Kč
Oboustranné provedení A4 4,- Kč
1 strana A3 4,- Kč
Oboustranné provedení A3 8,- Kč
Výstup z PC - 1 strana 2,- Kč
Internet
Používání veřejného internetu zdarma
Registrovaní čtenáři knihovny - použití PC stanice s kancelářskými programy Office 10,- Kč
Jednorázový poplatek neregistrovaného uživatele - za použití PC stanice s kancelářskými programy Office 20,- Kč