O Městské knihovně ve Rtyni v Podkrkonoší

Současnost a knihovna

Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší je univerzální veřejnou knihovnou, jejímž zřizovatelem je město Rtyně v Podkrkonoší. Knihovna nabízí téměř 22 000 svazků, 45 titulů časopisů, regionální tisk, od roku 2005 veřejný internet. Najdete nás na náměstí Horníků v budově staré školy.

Provoz knihovny je plně automatizován. Nejprve byl spuštěn automatizovaný výpůjční protokol v dospělém oddělení v únoru 1998 a v září 1999 i v dětském oddělení. Po malých stavebních úpravách jsme propojili dětské a dospělé oddělení a nyní půjčujeme přes jeden výpůjční pult. Od roku 2005 používáme knihovnický systém Clavius. V roce 2009 jsme získali od zřizovatele investiční dotaci ve výši 324 000, - Kč, za kterou jsme pořídili posuvné kompaktní kovové regály do skladu. Na stejné ploše se zvýšila kapacita skladu o 1/3.

Knihovnická práce je však mnohem rozmanitější, není omezena jenom na výpůjční činnost. V knihovně se realizuje řada veřejných vzdělávacích pořadů a vysoupení, jak pro dospělé čtenáře, tak především pro děti. Ty jsou účinně doplňovány výstavkami, literárními a výtvarnými soutěžemi. Týdenní výpůjční doba pro veřejnost představuje 23 hodin. Knihovna se zapojuje do významných celostátních akcí - např. Březen - měsíc čtenářů, Kniha mého srdce, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu, Noc s Andersenem, anketa SUK o nejhezčí dětskou knihu, soutěž dětských oddělení Kamarádka knihovna, Pasování, Už jsem čtenář, Kde končí svět...

Knihovna je členem:

SKAT - Sdružení uživatelů knihovního systému LANius

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Klub dětských knihoven SKIP

Historie umístění knihovny

 • Veřejná čítárna v zasedací síni obecního zastupitelstva v měšťanské škole (r. 1918).
 • Knihovna sokolská ve školní tělocvičně později v bývalé třídě (r. 1920).
 • Knihovna Hospodářsko - řemeslnické besedy v hostinci B. Špicara č.p. 210, později přemístěna do nově postavené budovy Kampeličky č.p. 508 (r. 1928).
 • Knihovna umístěna v soukromé budově ve středu města č.p.270, dnes Hronovská ulice (r. 1963).
 • Přestěhování do nově upravené místnosti v budově MNV (r. 1971), ze skladu vybudováno dětské oddělení (r. 1976), znovu získáno místo pro sklad (r. 1983).
 • Částečné přestěhování do Kostelecké ulice č.p. 370 - půjčovna pro dospělé a sklad spojený s kanceláří, dětské oddělení zůstává v přízemí MěNV (r. 1988).
 • Dětské oddělení přestěhováno do přízemí základní školy (r. 1991).
 • Přestěhováno i oddělení pro dospělé čtenáře, sklad a pracovna (r. 1993).
 • Od roku 1993 doposud je celá knihovna umístěna na náměstí Horníků v přízemí základní školy.

Významná data v historii knihovny

 • 1872 - Založena Hospodářsko řemeslnická beseda, která provozovala besední knihovnu.
 • 1896 - Tělocvičná jednota Sokol zakládá vlastní spolkovou knihovnu.
 • 1901 - Založen Rolnicko - čtenářský spolek "Svornost".
 • 1918 - Zřízena veřejná čítárna.
 • 1919 - Zákon o veřejných knihovnách obecných.
 • 1920 - Knihovna Sokola a Knihovna Hospodářsko - rolnického spolku se stávají knihovnami veřejnými.
 • 1945 - Uváděna jen jedna knihovna ve správě národního výboru.
 • 1951 - Do knihovny předán i fond Rolnicko - čtenářského spolku "Svornost".
 • 1959 - Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon).
 • 1970 - Profesionalizace knihovny.
 • 1976 - Krajské uznání v soutěži "Budujeme vzornou lidovou knihovnu".
 • 1996 - Do knihovny zakoupen první počítač.
 • 1998 - Zahájen automatizovaný výpůjční systém v oddělení pro dospělé čtenáře.
 • 1999 - Zahájen automatizovaný výpůjční systém v oddělení pro děti.
 • 2001 - Zákon č. 257 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
 • 2005 - Zaveden veřejně přístupný internet.

Knihovníci (dle dostupných materiálů)

 • J. Friede - veřejná čítárna
 • Vilém Téra
 • Bohdan Špicar
 • Václav Špicar (1942 - 1970)
 • Marie Hrubčínová (1960 - 1990)
 • Jana Sehnalová (1990 - současnost)
 • Alice Peroutková (1990 - 1991)
 • Emilie Dynterová (1991 - 1994)
 • Naděžda Hurdálková (1991 - současnost)

Výroční zprávy