Služby


Oddělení pro děti a mládež

Fond dětského oddělení, který obsahuje cca 6700 svazků je rozdělen do čtyř věkových kategorií (6-8 let, 8-10 let,
10-12 let, 12- více let).

Děti si také mohou vybírat z této nabídky časopisů:

 • Čtyřlístek
 • Kačer Donald
 • Barbie
 • Top dívka
 • Dívka
 • Modelář
 • Bravo Girl
 • Bravo
 • Tom a Jerry

Oddělení pro dospělé čtenáře

V tomto oddělení si čtenáři mohou vybírat z volně přístupného fondu cca 7 000 dokumentů. Dalších cca 8 000 svazků knih je uloženo ve skladu knihovny, odkud Vám knihy rádi osobně podáme. K vyhledávání konkrétních titulů slouží elektronický katalog, který nabízí i složitější možnosti vyhledávání. V katalogu můžete využít i nabídky Vaše čtenářské konto, kde můžete získat přehled Vašich výpůjček, zjistit aktuální stav. Stačí zadat číslo Vaší průkazky a pin, který se skládá z dvojčíslí roku, dvojčíslí měsíce a dvojčíslí dne narození. (např. narozen 12. 7. 1978 - váš pin bude: 780712). Zde si můžete také sami prodloužit výpůjčky. Pozor! Ty, které jsou zamluvené jinými čtenáři, už nelze prodloužit a je nutné je vrátit. Pokud si čtenář vybere knihu, která je momentálně vypůjčená, může si ji rezervovat.

Čtenáři mají k dispozici v naší knihovně tuto nabídku časopisů:

 • Květy
 • Reflex
 • Svět obrazem
 • Rodným krajem
 • Lidé a země
 • Země světa
 • Krkonoše
 • Naše rodina
 • Krkonošské noviny
 • Poradce
 • Receptář
 • Zahrádkář
 • Chatař, chalupář
 • Můj dům
 • Dům a zahrada
 • Domov
 • Pěkné bydlení
 • Home
 • Svět kuchyní
 • Svět koupelen
 • Vlasta
 • Tina
 • Svět ženy
 • Burda
 • Praktická žena
 • Creative Amos
 • Sandra
 • Verena
 • Diana Baby
 • Maminka
 • Betynka
 • Rodiče
 • Jak na počítač
 • Computer

Další služby, které oddělení poskytuje:

 • MVS - meziknihovní výpůjční služba
 • bibliograficko-informační služba
 • donášková služba "Knihy až do domu"
 • kopírování textů z materiálů knihovny
 • prodej vyřazených knih a periodik
 • exkurze pro mateřské a základní školy
 • knihovnicko - informační lekce pro MŠ a ZŠ
 • besedy o literatuře
 • literární a vědomostní soutěže, kvízy
 • tvůrčí výtvarné dílny
 • laminování dokumentů
 • Internet

Donášková služba "Knihy až do domu"

Knihovna rozšiřuje služby návštěvníkům knihovny o donáškovou službu, která je určena zdravotně znevýhodněným občanům, kterým může přístup do naší knihovny dělat problémy. Tituly je možné si vybrat pomocí on-line katalogu nebo nechat výběr na pracovnicích knihovny. Obracíme se proto na zájemce o tuto službu, aby nahlásili své jméno, adresu a druh knih, o které by měli zájem na tel.: 499 888 562 nebo elektronicky na adrese: info@mkrtyne.cz. Vybrané knihy bychom pak v dohodnutém termínu přivezly přímo do domácnosti. Služba je bezplatná.

Provozní řád

 • Donášková služba knih, časopisů je poskytována zdarma uživatelům knihovny, jimž dlouhodobý zdravotní stav, vysoký věk či handicap (držitelé průkazu ZTP, ZTP/P) nedovoluje navštívit knihovnu osobně.
 • Podmínkou pro využívání této služby je platný čtenářský průkaz a bydliště ve Rtyni v Podkrkonoší, kde je donáška realizována.
 • Výpůjčky jsou po dohodě s uživatelem dopravovány domů a následně také zpět do knihovny. Knihy a časopisy jsou půjčovány z fondu oddělení pro dospělé.
 • Donášková služba je realizována vždy ve středu. Výpůjčky lze objednávat nejpozději den předem telefonicky na tel. č. 499 888 562 nebo elektronicky info@mkrtyne.cz. Pracovník donáškové služby na základě předávacího protokolu realizuje s uživatelem výpůjčku.

Kopírování textů z materiálů knihovny

Provozní řád

 • Reprografické služby se poskytují z fondů knihovny, nebo z fondů knihovnou vypůjčených prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby - MVS a to jen pro vlastní potřebu uživatele.
 • Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen sní zacházet v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a s ustanovením novely autorského zákona č. 216/2006 Sb.
 • Knihovna může zhotovení kopie odmítnout, je-li v rozporu s platnými právními ustanoveními.
 • Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovní reprografické službě - MRS (viz Ceník služeb a poplatků).
 • Uživatelé mají možnost vytvořit si pro vlastní potřebu digitální kopii požadovaného dokumentu, a to na vlastním skeneru nebo prostřednictvím vlastního digitálního fotoaparátu.

Půjčování deskových her

Provozní řád

 • Deskové hry jsou k absenčnímu vypůjčení.
 • Deskovou hru si absenčně může půjčit dětský uživatel, který je registrovaný déle než tři měsíce a nemá nevyrovnané pohledávky vůči Knihovně.
 • Délka výpůjční doby je 31 dní bez možnosti prodloužení. Na tuto dobu lze zapůjčit 1 deskovou hru.
 • Před realizací výpůjčky je zkontrolován obsah deskové hry a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce se seznamem všech komponentů.
 • Čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu. Deskové hry není z technických důvodů možno vracet prostřednictvím biblioschránky.
 • V případě poškození či ztráty deskové hry nebo jeho komponent je čtenář povinen nahradit vzniklou škodu.

Pravidla půjčování dioptrických brýlí, deštníků a látkových tašek

Dioptrické brýle

 • Brýle se půjčují v oddělení pro dospělé čtenáře.
 • Brýle si mohou prezenčně na 1 den půjčit registrovaní uživatelé s platnou registrací.
 • Brýle budou uživateli načteny do čtenářského konta a při odchodu opět odečteny.
 • Při vracení je obsluhou zkontrolován technický stav brýlí.
 • V případě poškození či ztráty brýlí je uživatel povinen nahradit vzniklou škodu.

Deštníky

 • Deštníky se půjčují v oddělení pro dospělé čtenáře.
 • Deštníky si mohou absenčně půjčit pouze registrovaní uživatelé knihovny s platnou registrací.
 • Délka výpůjční doby je 31 dní bez možnosti prodloužení. Na tuto dobu lze zapůjčit 1 deštník.
 • Deštník bude načten do čtenářského konta.
 • Před půjčením a při vracení je obsluhou zkontrolován technický stav deštníku.
 • Uživatel je povinen vrátit deštník ve stanoveném termínu, v případě prodlení platí sankční poplatek dle platného ceníku (viz příloha č.7).
 • Deštníky není z technických důvodů možno vracet prostřednictvím biblioschránky.
 • V případě poškození či ztráty deštníku je uživatel povinen nahradit vzniklou škodu (ve výši ceny deštníku).

Látkové tašky

 • Látkové tašky se půjčují v oddělení pro dospělé.
 • Látkové tašky si mohou absenčně půjčit pouze registrovaní uživatelé knihovny.
 • Taška bude načtena do čtenářského konta.
 • Délka výpůjční doby je 31 dní bez možnosti prodloužení. Na tuto dobu lze zapůjčit 1 tašku.
 • V případě poškození či ztráty tašky je uživatel povinen nahradit vzniklou škodu (ve výši ceny tašky).

Internet

Provozní řád

 • Internet v Knihovně je zpřístupněn především jako zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a k jejich studijním účelům.
 • Neregistrovaní uživatelé knihovny mohou zdarma využít přístupu na internet na jednom PC ve stoje v dětském oddělení knihovny. Uživatelé v tomto případě pracují s internetem individuálně, ze strany pracovníků knihovny jim není poskytována žádná podpora ani konzultace.
 • Podmínkou přístupu na internet v knihovně je platná registrace, platný čtenářský průkaz a vypořádané veškeré závazky vůči knihovně. Uživatel je povinen před zahájením práce předložit svůj čtenářský průkaz.
 • Pro neregistrované uživatele knihovny je internet v knihovně přístupný pouze za jednorázový poplatek 20 Kč. Poplatek se vždy hradí předem.
 • V dětském oddělení je přístup na internet určen dětským čtenářům do 15 let. Podmínkou je souhlas zákonného zástupce v rámci čtenářské přihlášky.
 • U dospělém oddělení může samostatně pracovat nejvýše 1 dospělá osoba nebo v dětském oddělení 2 děti do 15 let.
 • Uživatel musí ovládat základy práce na počítači a základní principy práce s počítačovou sítí internet.
 • Uživatel používá pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu nebo měnit nastavení software. Počítač předejte v původním stavu!
 • Se získanými daty a informacemi nakládá uživatel výhradně v souladu s ustanovením autorského zákona a ostatními právními předpisy. Případné zneužití je trestné.
 • Uživatel je povinen dodržovat všeobecná ustanovení Knihovního řádu Knihovny a využívat prameny na internetu v souladu správními a morálními normami a pravidly.
 • Je zakázáno jakkoliv využívat internetové stránky s pornografickým, národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog. Knihovna si vyhrazuje právo blokovat přístup na stránky vymezené v předchozí větě.
 • Uživatel je zodpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 • Informace získané prostřednictvím internetu je možné vytisknout v dospělém oddělení Knihovny za poplatek dle Ceníku. Před zahájením tisku je nutno upozornit obsluhu u výpůjčního pultu.
 • Veškeré soubory uložené uživatelem v počítači jsou vždy při odhlášení nebo restartu počítače automaticky odstraněny, je nezbytné si soubory (dokumenty, obrázky, atd.) odeslat e-mailem nebo uložit na vlastní flash disk.
 • V prostorách knihovny není povolena jakákoliv soukromá podnikatelská aktivita.
 • Každý uživatel je povinen seznámit se s Knihovním řádem a provozním řádem internetu, řídit se jeho ustanoveními a respektovat pokyny knihovníků.

Poskytování služby bezdrátového připojení k internetu (Wi-Fi)

 • Knihovna poskytuje uživatelům Wi-Fi připojení ve všech svých prostorech.
 • Uživatelé mohou využívat bezdrátového připojení pomocí vlastního notebooku nebo přenosného zařízení s Wi-Fi připojením (např. mobilní telefony, PDA, iPad, atd.).
 • Při zahájení je nutné vyhledat a připojit se do Wi-Fi sítě knihovna. Sítě s jinými názvy nejsou provozovány knihovnou.
 • Vygenerované heslo obdrží uživatel u pracovníků knihovny.
 • IP adresa je přidělena automaticky pomocí DHCP, v nastavení sítě protokolu IP musí být zvolena automatická konfigurace.
 • Služba může být využívána pouze v prostorách knihovny.
 • Knihovna neposkytuje žádné zabezpečení vůči rizikům spojeným s přímým přístupem k internetu.
 • Knihovna nezodpovídá za případné škody vzniklé chybným nastavením soukromého zařízení, a proto nemůže aktivně manipulovat s cizí technikou, a to ani na vyžádání uživatele.
 • Na tuto službu není právní nárok a Knihovna neodpovídá za její případný výpadek či sníženou kvalitu, ani za škody, jež by mohly uživateli v důsledku těchto okolností vzniknout.
 • Knihovna není odpovědna za závazky, jež by mohly z činnosti uživatelů používajících službu Wi-Fi vyplynout vůči třetím osobám.
 • Knihovna neposkytuje uživatelům přístrojové zařízení k využívání této služby a neposkytuje ani technickou podporu těm uživatelům, kteří ji využívají prostřednictvím přineseného přístrojového vybavení.