Audioknihy (zvukové knihy)

Pravidla půjčování zvukových dokumentů

 1. Zvukový dokument je chráněné dílo hudební, literární, dramatické a jiné, požívající na území České republiky ochranu podle autorského zákona.
 2. Uživateli/čtenáři vznikne jeho zapůjčením právo na dočasné užívání zvukového záznamu pro soukromé využití.
 3. Zvukové dokumenty se půjčují bezplatně. Registrovaní čtenáři si je mohou zapůjčit domů po uplynutí tzv. povinné odkladné lhůty pro absenční půjčování, neregistrovaní zájemci pouze prezenčně v prostorách studovny.
 4. V případě prezenční výpůjčky/v prostorách knihovny lze dokumenty přehrávat pouze na počítačích knihovny, ne na vlastních technických zařízeních. Uživatel je povinen dbát pokynů knihovnice.
 5. Zájemce o výpůjčku zvukového dokumentu podepíše Pravidla půjčování, čímž se zavazuje k jejich dodržování a zároveň šetrnému zacházení s vypůjčeným dokumentem. U dětí do 15 let podepisují Pravidla půjčování jejich zákonní zástupci.
 6. Pro absenční půjčování/domů/ lze zapůjčit pouze ty tituly, u kterých uplynula zákonem stanovená lhůta 9 měsíců od vydání či zkatalogizování, tzv. odkladná lhůta pro absenční půjčování (termín je uveden u každého titulu).
 7. Zvukové dokumenty, které ještě podléhají odkladné lhůtě, si mohou absenčně/domů/ zapůjčit pouze zdravotně postižení občané (nevidomí a slabozrací) po předložení průkazu ZTP.
 8. Přehled zvukových dokumentů a CD-ROMů naleznete na našich webových stránkách nebo v tištěných seznamech, které jsou v knihovně k dispozici k nahlédnutí.
 9. Maximální počet zapůjčených zvukových dokumentů na jednu výpůjčku jsou 3 kusy.
 10. Výpůjční doba je stanovena na 30 dní s možností prodloužení.
 11. Čtenář je povinen dokument vrátit neponičený a ve stavu umožňujícím jeho další používání.
 12. V případě poničení, úplného zničení či ztráty je čtenář povinen uhradit pokutu dle knihovnou stanoveného ceníku.

Provozovatelem webu je společnost Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.

Více o cookies
Upravit nastavení
Přijmout vše