Internet

Provozní řád internetu Městské knihovny Rtyně v Podkrkonoší

 1. Internet v Knihovně je zpřístupněn především jako zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a k jejich studijním účelům.
 2. Neregistrovaní uživatelé knihovny mohou zdarma využít přístupu na internet na jednom PC ve stoje v dětském oddělení knihovny. Uživatelé v tomto případě pracují s internetem individuálně, ze strany pracovníků knihovny jim není poskytována žádná podpora ani konzultace.
 3. Podmínkou přístupu na internet v knihovně je platná registrace, platný čtenářský průkaz a vypořádané veškeré závazky vůči knihovně. Uživatel je povinen před zahájením práce předložit svůj čtenářský průkaz.
 4. Pro neregistrované uživatele knihovny je internet v knihovně přístupný pouze za jednorázový poplatek 20 Kč. Poplatek se vždy hradí předem.
 5. V dětském oddělení je přístup na internet určen dětským čtenářům do 15 let. Podmínkou je souhlas zákonného zástupce v rámci čtenářské přihlášky.
 6. V dospělém oddělení může samostatně pracovat nejvýše 1 dospělá osoba nebo v dětském oddělení 2 děti do 15 let.
 7. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači a základní principy práce s počítačovou sítí internet.
 8. Uživatel používá pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu nebo měnit nastavení software. Počítač předejte v původním stavu!
 9. Se získanými daty a informacemi nakládá uživatel výhradně v souladu s ustanovením autorského zákona a ostatními právními předpisy. Případné zneužití je trestné.
 10. Uživatel je povinen dodržovat všeobecná ustanovení Knihovního řádu Knihovny a využívat prameny na internetu v souladu správními a morálními normami a pravidly.
 11. Je zakázáno jakkoliv využívat internetové stránky s pornografickým, národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog. Knihovna si vyhrazuje právo blokovat přístup na stránky vymezené v předchozí větě.
 12. Uživatel je zodpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 13. Informace získané prostřednictvím internetu je možné vytisknout v dospělém oddělení Knihovny za poplatek dle Ceníku. Před zahájením tisku je nutno upozornit obsluhu u výpůjčního pultu.
 14. Veškeré soubory uložené uživatelem v počítači jsou vždy při odhlášení nebo restartu počítače automaticky odstraněny, je nezbytné si soubory (dokumenty, obrázky, atd.) odeslat e-mailem nebo uložit na vlastní flash disk.
 15. V prostorách knihovny není povolena jakákoliv soukromá podnikatelská aktivita.
 16. Každý uživatel je povinen seznámit se s Knihovním řádem a provozním řádem internetu, řídit se jeho ustanoveními a respektovat pokyny knihovníků.

 

Poskytování služby bezdrátového připojení k internetu (Wi-Fi) v Městské knihovně Rtyně v Podkrkonoší (dále jen Knihovna)

 1. Knihovna poskytuje uživatelům Wi-Fi připojení ve všech svých prostorech.
 2. Uživatelé mohou využívat bezdrátového připojení pomocí vlastního notebooku nebo přenosného zařízení s Wi-Fi připojením (např. mobilní telefony, PDA, iPad, atd.).
 3. Při zahájení je nutné vyhledat a připojit se do Wi-Fi sítě knihovna. Sítě s jinými názvy nejsou provozovány knihovnou.
 4. Vygenerované heslo obdrží uživatel u pracovníků knihovny.
 5. IP adresa je přidělena automaticky pomocí DHCP, v nastavení sítě protokolu IP musí být zvolena automatická konfigurace.
 6. Služba může být využívána pouze v prostorách knihovny.
 7. Knihovna neposkytuje žádné zabezpečení vůči rizikům spojeným s přímým přístupem k internetu.
 8. Knihovna nezodpovídá za případné škody vzniklé chybným nastavením soukromého zařízení, a proto nemůže aktivně manipulovat s cizí technikou, a to ani na vyžádání uživatele.
 9. Na tuto službu není právní nárok a Knihovna neodpovídá za její případný výpadek či sníženou kvalitu, ani za škody, jež by mohly uživateli v důsledku těchto okolností vzniknout.
 10. Knihovna není odpovědna za závazky, jež by mohly z činnosti uživatelů používajících službu Wi-Fi vyplynout vůči třetím osobám.
 11. Knihovna neposkytuje uživatelům přístrojové zařízení k využívání této služby a neposkytuje ani technickou podporu těm uživatelům, kteří ji využívají prostřednictvím přineseného přístrojového vybavení.

 

Provozovatelem webu je společnost Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.

Více o cookies
Upravit nastavení
Přijmout vše